• LinkedIn Social Icon

PROFIL

Servet Yildiz er grunnlegger av hos Sterk Legal, autorisert av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Etter å ha jobbet flere år i offentlig sektor, har han bestemt seg for å starte sin egen praksis. Som person er Yildiz en gründerånd, og har lang arbeidserfaring fra mange forskjellige bransjer.

 

Servet Yildiz har blant annet jobbet i Utenriksdepartementet, Stortinget, Wikborg Rein advokatfirma og Forsvaret. I tillegg til disse anerkjennelsene, har Yildiz også lang erfaring som gründer, og han har i mange år drevet sitt eget firma der han til daglige har ledet et større team.

Servet Yildiz er utdannet ved Universitetet i Oslo og har master i rettsvitenskap med spesialisering innen shipping, offshore og skatterett. Hans masteroppgave er publisert ved Universitetet i Oslo under følgende tittel:

 

Fraktavtaler i sjøretten. Avtaler om stykkgodstransport og befraktning av skip, den prinsipielle grensen mellom tvingende regler og avtalefrihet."

 

https://www.duo.uio.no/handle/10852/39674

 

Servet Yildiz snakker flytende norsk, tyrkisk og engelsk.

Han kan også noe kurdisk, spansk og tysk.

ARTIKLER

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Nettstedet er under utvikling, og det tas forbehold om eventuelle feil og mangler.