• LinkedIn Social Icon

PROFIL

Servet Yildiz er shipping-offshore jurist, praktiserende rettshjelper og grunnlegger av hos Sterk Legal, autorisert av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Etter å ha jobbet flere år i offentlig sektor, har han bestemt seg for å starte sin egen praksis. Som person er Yildiz en gründerånd, og har lang arbeidserfaring fra mange forskjellige bransjer.

 

Servet Yildiz har blant annet jobbet i Utenriksdepartementet, Stortinget, Wikborg Rein advokatfirma og Forsvaret. I tillegg til disse anerkjennelsene, har Yildiz også lang erfaring som gründer og har i mange år drevet sitt eget firma der han til daglige har ledet et større team.

Servet Yildiz er utdannet ved Universitetet i Oslo og har master i rettsvitenskap med spesialisering innen shipping, offshore og skatterett. Hans masteroppgave er publisert ved Universitetet i Oslo under følgende tittel:

 

Fraktavtaler i sjøretten. Avtaler om stykkgodstransport og befraktning av skip, den prinsipielle grensen mellom tvingende regler og avtalefrihet."

 

https://www.duo.uio.no/handle/10852/39674

 

Servet Yildiz snakker flytende norsk, tyrkisk og engelsk.

Han kan også noe kurdisk, spansk og tysk.

ARTIKLER

Nettstedet er under utvikling, og det tas forbehold om eventuelle feil og mangler.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram