Søk
  • Servet Yildiz

Negativt vedtak på søknad om beskyttelse (asyl)?

Oppdatert: 4 dager siden

Utgangspunktet er at du må forlate Norge frivillig dersom du har mottatt et negativt vedtak på søknad om beskyttelse (asyl). Imidlertid kan du påklage vedtaket innen tre uker til UNE og be om å få bli i landet inntil klagen er avgjort. Dette kalles begjæring om utsatt iverksettelse. Klagen og begjæringen sendes til UDI som vurderer om de skal gjøre om på vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, videresendes saken til UNE for behandling. Med mindre det er åpenbart at du ikke risikerer forfølgelse i hjemlandet, vil du som hovedregel kunne bli i Norge inntil klagen er ferdig behandlet.

Ved negativt vedtak på søknad om beskyttelse vil du ha krav på fri rettshjelp. Vi kan hjelpe deg med klagen, og ellers bistå i klageomgangen.


Vi har lang erfaring med å bistå klienter fra Tyrkia, Iran, Syria, Irak og Eritrea.


Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.


80 visninger

Nettstedet er under utvikling, og det tas forbehold om eventuelle feil og mangler.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram