OM OSS

Rettshjelpfirmaet Sterk Legal dekker alle sentrale rettsområder. Fokuset er imidlertid på faglig spisskompetanse. Størstedelen av virksomheten består derfor av rådgivning innen utlendingsrett, trygderett, forsikringsrett og offentlige anskaffelser. 

Sterk Legal tilstreber alltid å ivareta klientenes interesser ved å løse saker utenfor rettssystemet, men har god forhandlings- og prosedyreforståelse, og et godt nettverk av samarbeidspartnere for de tilfeller av saker som krever en rettslig prosess.

Våre kontorer ligger sentralt i Oslo sentrum, rett ved tinghuset. Vi bistår klienter fra hele landet.

 
PRIS

Sterk Legal tilstreber å ha konkurransedyktige priser på våre tjenester. Salæret fastsetter ut fra medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad. I enkelte oversiktlige saker vil vi kunne gi pris på forhånd.

Firmaet er underlagt Advokatforeningens “Regler for god advokatskikk”. Dette innebærer at klienter ved oppstart av oppdraget vil få opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn., hvordan salæret beregnes og en orientering om våre rutiner for fakturering.

Veiledende pris hos oss ligger i intervallet kr. 1500,- til kr. 3000,- pluss MVA avhengig av sakens art. Vi forbeholder oss retten til i særlige tilfeller å kunne avvike nevnte prisintervall. 

 
PRO BONO ARBEID

Sterk Legal er aktivt engasjert i å yte gratis rettshjelp til svakere stilte grupper. Vi tilbyr frivillige og ideelle organisasjoner gratis representasjon og rådgivning, og har satt av 10 % av vår portefølje til dette formål.

 
MEDIEKONTAKT

Sterk Legal ønsker å etablere et nært og åpent forhold til pressen. Våre jurister stiller gjerne opp som spesialister for å belyse aktuelle problemstillinger i media.

 
KONTAKT OSS

Kontakt oss i dag, så kan vi avtale et møte der vi kan kartlegge dine behov sammen.

 
  • Twitter

Rettshjelpfirmaet Sterk Legal AS Apotekergata 10

0180 Oslo, Norway

Tel: +47 92277399

Åpningstider: 09.00 - 20.00

Vil du være først ute med å få vite om nytt fra Sterk Legal?

Vi produserer jevnlig innhold for deg, i form av artikler, video og podkast.

Ved innsending godtar jeg personvernerklæringen