OM OSS

Sterk Legal tar saker på alle sentrale rettsområder. Vi fokuserer imidlertid på utvalgte rettsområder slik at vi kan forsikre klientene våre om at de får levert kompetente og gode juridiske tjenester basert på dybdekunnskap. Størstedelen av virksomheten består derfor av rådgivning innen utlendingsrett, trygderett, forsikringsrett og offentlige anskaffelser. 

Sterk Legal tilstreber alltid å ivareta klientenes interesser ved å løse saker utenfor rettssystemet. Vi har god forståelse for forhandlinger og prosedyre, og et godt nettverk av samarbeidspartnere for de tilfeller av saker som krever en rettslig prosess.

Våre kontorer ligger sentralt i Oslo sentrum – rett ved tinghuset – og vi bistår klienter fra hele landet.

 
PRIS

Sterk Legal ønsker å ha konkurransedyktige priser på våre tjenester. Salæret fastsettes ut fra medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad. I enkelte oversiktlige saker vil vi kunne gi pris på forhånd.

Firmaet er underlagt Advokatforeningens “Regler for god advokatskikk”. Dette innebærer at klienter ved oppstart av oppdraget vil få opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn., hvordan salæret beregnes og en orientering om våre rutiner for fakturering.

Veiledende pris hos oss ligger i intervallet kr. 1500,- til kr. 3000,- eks. MVA avhengig av sakens art. I særlige tilfeller forbeholder vi oss retten til å kunne avvike nevnte prisintervall. 

 
PRO BONO

Sterk Legal er interessert i å yte gratis rettshjelp til svakerestilte grupper. Vi tilbyr frivillige og ideelle organisasjoner gratis representasjon og rådgivning, og har satt av 10 % av vår portefølje til dette formålet.

 
MEDIEKONTAKT

Sterk Legal ønsker å etablere et nært og åpent forhold til pressen. Våre jurister stiller gjerne opp for å belyse aktuelle problemstillinger i media.

 
KONTAKT OSS

Vi vil gjerne vite mer om dine utfordringer og behov. Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte, slik at vi kan kartlegge mulige løsninger på ditt problem.

 
  • Twitter

Rettshjelpfirmaet Sterk Legal AS Apotekergata 10

0180 Oslo, Norway

Tel: +47 92277399

Åpningstider: 09.00 - 20.00

Vil du være først ute med å få vite om nytt fra Sterk Legal?

Vi produserer jevnlig innhold for deg, i form av artikler, video og podkast.

Ved innsending godtar jeg personvernerklæringen