Vårt varemerke og omdømme er våre viktigste eiendeler. Vi bygger det hver dag med valgene vi tar. Hver av oss har en plikt til å bevare det ved å ta riktige valg og gjøre de rette tingene for våre klienter, vårt samfunn, vårt selskap og oss selv, innenfor de rammer satt av loven og vårt profesjonelle ansvar.

Vi lever i en tid med konstante endringer og digitalisering. Å drive forretning har aldri vært så enkelt, men samtidig så vanskelig. Det blir mer og mer som et toskåret sverd. Dagens ledere og bedriftseiere må finne den fine linjen mellom å utvikle virksomheten sin på en effektiv måte og samtidig som de må imøtekomme et svært omfattende regelverk.

 

Her hos Sterk Legal forstår vi at juss og forretning går hånd i hånd. Vi skiller oss derfor fra andre selskaper som yter rettsråd ved å følge en mer tverrfaglig tilnærming. Våre jurister samarbeider tett med et eksternt team av økonomer for å dekke kundenes behov på en effektiv måte i takt med utviklingen i bransjen.

Vårt mål er å være den beste rådgivende part for selskaper i utvikling og start-ups som har som mål å endre status quo.

Hvis du er en ung gründer bekymret for store advokat regninger, eller er et lite selskap som prøver å skalere opp virksomheten, men som står ovenfor hindringer på veien, eller er en privat person som trenger juridisk bistand - ikke nøl med å ta kontakt med oss ​​for en uforpliktende samtale. Terskelen for kontakt skal være lav for at vi skal kunne være proaktive.

Nettstedet er under utvikling, og det tas forbehold om eventuelle feil og mangler.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram