FORSIKINGSELSKAPET KAN TA REGNINGEN
VI BISTÅR DEG MED Å FINNE UT OM DU HAR RETTSHJELPSDEKNING FOR DIN SAK.
RETTSHJELPFORSIKRING

De aller fleste har ulike former for forsikring, for eksempel forsikring på innbo, hus, leilighet eller hytte. De fleste slike forsikringer inneholder også en egen rettshjelpsdekning. Det vil si at forsikringsselskapet i mange tilfeller dekker utgifter til juridisk bistand dersom forsikringstaker blir part i en tvist, uenighet.

 

Vi bistår deg med å finne ut om du har rettshjelpsdekning for din sak. Her er det forsikringsavtalen din som gjelder. Avhengig av vilkårene, dekker de fleste forsikringsselskaper normalt et maksimalt beløp opp mot et tak på mellom kr 100 000 og kr 250 000, forutsatt at du i tillegg til en egenandel mellom kr 2 000 og 4 000 dekker 20 % av utgiftene selv. Får du eksempelvis en regning på 100 000 kr, dekker forsikringsselskapet ditt normalt kr 76 000 av denne.

 
KONTAKT OSS

Kontakt oss i dag, så kan vi avtale et møte der vi kan kartlegge dine behov sammen.

 
  • Twitter

Rettshjelpfirmaet Sterk Legal AS Apotekergata 10

0180 Oslo, Norway

Tel: +47 92277399

Åpningstider: 09.00 - 20.00

Vil du være først ute med å få vite om nytt fra Sterk Legal?

Vi produserer jevnlig innhold for deg, i form av artikler, video og podkast.

Ved innsending godtar jeg personvernerklæringen