FORSIKINGSSELSKAPET KAN TA REGNINGEN.
JEG HJELPER DEG MED Å FINNE UT OM DU HAR RETTSHJELPSDEKNING FOR DIN SAK.
RETTSHJELPSFORSIKRING

De fleste har ulike former for forsikring, for eksempel av innbo, hus, leilighet eller hytte. Dersom det oppstår tvist, er det en del forsikringer som også dekker utgifter til rettshjelp. Det er derfor viktig å sjekke forsikringene dine for rettshjelpsdekning.

Jeg hjelper deg med å finne ut om du har rettshjelpsdekning for din sak. Her er det forsikringsavtalen som gjelder. Avhengig av vilkårene, dekker de fleste forsikringsselskaper normalt utgifter opp mot mellom kr 100.000,- og 250.000,-. I tillegg er det vanlig med en egenandel på rundt 2 – 4.000,- og at du dekker omtrent 20% av utgiftene selv. Får du eksempelvis en regning på 100.000,-, dekker forsikringsselskapet ditt normalt kr 76 000 av denne.

 
Booking a Meeting
KONTAKT MEG

Jeg vil gjerne vite mer om dine utfordringer og behov. Ta kontakt med meg for et uforpliktende møte, slik at vi kan kartlegge mulige løsninger på ditt problem.