Modern Design
MIN VISJON ER Å VÆRE SPESIALIST

Mitt mål er å konsentrere praksisen på utvalgte rettsområder slik at jeg kan forsikre klientene mine om at jeg leverer kompetente og gode juridiske tjenester basert på dybdekunnskap.

TRYGDERETT

Ytelsene NAV tilbyr skal fungere som et sikkerhetsnett, og når sikkerhetsnettet svikter får det store konsekvenser for den det gjelder. Jeg bistår i søknadsprosessen, eller klagesaker dersom du har fått avslag.

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende og komplisert, og det kan få store konsekvenser om reglene brytes. Jeg har bred erfaring på dette området og bistår hele veien, både før, under og etter anbudskonkurranser.

FORSIKRINGSRETT

 Forsikringsselskapene er ressurssterke, og de som rammes av en skade har ofte behov for bistand. Jeg ønsker å være en støttespiller, slik at du kan være sikker på at du får erstatningen du har krav på.

UTLENDINGSRETT

Vedtakene fra UDI og UNE påvirker ofte flere enn utlendingen selv. Dette gjelder blant annet familie-medlemmer, og som regel mindreårige barn. Avslag på oppholdstillatelse eller vedtak om utvisning rammer derfor ofte svært hardt. Jeg bistår i søknadsprosessen, eller i klagesaker dersom du har fått avslag.

 
 
SERVET YILDIZ STERK
ADVOKATFULLMEKTIG

Etter noen år i offentlig sektor og senere egen praksis, har Servet Yildiz Sterk startet som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS.

 

Advokatfullmektig Servet Yildiz Sterk har blant annet jobbet i Utenrikstjenesten, Stortinget og Forsvaret. I tillegg til disse anerkjennelsene, har advokatfullmektig Sterk også lang erfaring som investor i eiendomsbransjen der han til daglig har ledet større team av samarbeidspartnere i forskjellige utviklingsprosjekter.  

Advokatfullmektig Sterk er utdannet ved Universitetet i Oslo og har master i rettsvitenskap med spesialisering innen shipping, offshore og skatterett. Hans masteroppgave er publisert ved Universitetet i Oslo under følgende tittel:

 

“Fraktavtaler i sjøretten. Avtaler om stykkgodstransport og befraktning av skip, den prinsipielle grensen mellom tvingende regler og avtalefrihet."

 

https://www.duo.uio.no/handle/10852/39674
 

Advokatfullmektig Sterk snakker flytende norsk, tyrkisk og engelsk. Han kan også noe kurdisk, spansk og tysk.

RETTSHJELPSORDNINGER
RETTSHJELPSFORSIKRING

De fleste har ulike former for forsikring, for eksempel av innbo, hus, leilighet eller hytte. Dersom det oppstår tvist, er det en del forsikringer som også dekker utgifter til rettshjelp. Det er derfor viktig å sjekke forsikringene dine for rettshjelpsdekning.

FRI RETTSHJELP

Staten dekker i noen tilfeller utgifter privatpersoner får i forbindelse med juridisk bistand. I noen type saker kan alle få fri rettshjelp, mens det i andre type saker er inntekt og formue som avgjør om du omfattes av ordningen. 

 
Skjermbilde%202020-09-18%20kl.%2009.34_e

“Ved å være kreativ, analytisk og strukturert finner han alltid en god løsning. Han leverer alltid som avtalt, og har god gjennomføringsevne. Faglig er han svært kompetent og har utmerket seg ved flere anledninger. Vi gir han vår sterkeste anbefaling.” 

KOMPETENT, LØSNINGSORIENTERT, PÅLITELIG OG IMØTEKOMMENDE JURIST
Anmeldelsen er skrevet av en tidligere klient på Advokatguiden.no
 
SISTE NYTT
 
 
VIDEOBLOGG
TA KONTAKT MED MEG

Jeg vil gjerne vite mer om dine utfordringer og behov. Ta kontakt med meg for et uforpliktende møte, slik at jeg kan kartlegge mulige løsninger på ditt problem.

 
  • Twitter

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

Storgata 39

0182 Oslo, Norway

Tel: +47 902 86 098

Advokattjenestene som her tilbys, leveres av Advokatfirmaet Tveter Og Kløvfjell AS.

Vil du være først ute med å få vite om siste nytt fra meg?

Jeg produserer jevnlig innhold for deg, i form av artikler, video og podkast.

Ved innsending godtar jeg personvernerklæringen