nastuh-abootalebi-oa1IiRUHCAM-unsplash.j

RETTSHJELPFIRMAET STERK LEGAL AS

VI TILBYR KOSTNADSEFFEKTIVE JURIDISKE TJENESTER AV HØY FAGLIG KVALITET MED FOKUS PÅ DINE MULIGHETER OG DEFINERTE BEHOV

VÅR SUKSESS ER FORANKRET I VÅRE KJERNEVERDIER
KVALITET

Våre tjenester holder en høy faglig kvalitet og leveres på en profesjonell måte.

 

Råd og anbefalinger formidles alltid på en klar og tydelig måte.

 

 

INTEGRITET

Våre tjenester leveres i samsvar med advokatforskriftens regler for god advokatskikk.

Vi er opptatt av å opptre på korrekt måte, med respekt og høflighet, og søker på den måten å vinne respekt hos våre kunder, motparter og retten.

ENGASJEMENT

Vi viser høyt engasjement og har alltid fokus på oppdraget. 

Vi er tilgjengelige, responderer hurtig og sørger for rask fremdrift i saken.

VÅR VISJON ER Å VÆRE SPESIALISTER

Vårt mål er å konsentrere firmaets virksomhet på utvalgte rettsområder slik at vi kan forsikre klientene våre om at vi leverer kompetente og gode juridiske tjenester basert på dybdekunnskap.

TRYGDERETT

Ytelsene NAV tilbyr skal fungere som et sikkerhetsnett, og når sikkerhetsnettet svikter får det store konsekvenser for den det gjelder. Vi bistår i søknadsprosessen, eller klagesaker dersom du har fått avslag.

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende og komplisert, og det kan få store konsekvenser om reglene brytes. Vi har bred erfaring på dette området og bistår hele veien, både før, under og etter anbudskonkurranser.

FORSIKRINGSRETT

 Forsikringsselskapene er ressurssterke, og de som rammes av en skade har ofte behov for bistand. Vi ønsker å være en støttespiller, slik at du kan være sikker på at du får erstatningen du har krav på.

UTLENDINGSRETT

Vedtakene fra UDI og UNE påvirker ofte flere enn utlendingen selv. Dette gjelder blant annet familie-medlemmer, og som regel mindreårige barn. Avslag på oppholdstillatelse eller vedtak om utvisning rammer derfor ofte svært hardt. Vi bistår i søknadsprosessen, eller i klagesaker dersom du har fått avslag.

 
 
RETTSHJELPSORDNINGER
RETTSHJELPSFORSIKRING

De fleste har ulike former for forsikring, for eksempel av innbo, hus, leilighet eller hytte. Dersom det oppstår tvist, er det en del forsikringer som også dekker utgifter til rettshjelp. Det er derfor viktig å sjekke forsikringene dine for rettshjelpsdekning.

FRI RETTSHJELP

Staten dekker i noen tilfeller utgifter privatpersoner får i forbindelse med juridisk bistand. I noen type saker kan alle få fri rettshjelp, mens det i andre type saker er inntekt og formue som avgjør om du omfattes av ordningen. 

 
Skjermbilde%202020-09-18%20kl.%2009.34_e

“Ved å være kreativ, analytisk og strukturert finner han alltid en god løsning. Han leverer alltid som avtalt, og har god gjennomføringsevne. Faglig er han svært kompetent og har utmerket seg ved flere anledninger. Vi gir han vår sterkeste anbefaling.” 

KOMPETENT, LØSNINGSORIENTERT, PÅLITELIG OG IMØTEKOMMENDE JURIST
Anmeldelsen er skrevet av en tidligere klient på Advokatguiden.no
 
SISTE NYTT
 
 
VIDEOBLOGG
TA KONTAKT MED OSS

Vi vil gjerne vite mer om dine utfordringer og behov. Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte, slik at vi kan kartlegge mulige løsninger på ditt problem.

 
  • Twitter

Rettshjelpfirmaet Sterk Legal AS Apotekergata 10

0180 Oslo, Norway

Tel: +47 92277399

Åpningstider: 09.00 - 20.00

Vil du være først ute med å få vite om nytt fra Sterk Legal?

Vi produserer jevnlig innhold for deg, i form av artikler, video og podkast.

Ved innsending godtar jeg personvernerklæringen