RETTSHJELPFIRMAET STERK LEGAL AS

VI TILBYR KOSTNADSEFFEKTIVE JURIDISKE TJENESTER AV HØY FAGLIG KVALITET MED FOKUS PÅ DINE MULIGHETER OG DEFINERTE BEHOV.

VÅR SUKSESS ER FORANKRET I VÅRE KJERNEVERDIER
KVALITET

Våre tjenester holder en høy faglig kvalitet og leveres på en profesjonell måte.

 

Råd og anbefalinger formidles alltid på en klar og tydelig måte.

 

 

INTEGRITET

Våre tjenester leveres i samsvar med advokatforskriftens regler for god advokatskikk.

Vi opptrer alltid på en korrekt måte, med respekt og høflighet, og søker på den måte vinne å respekt hos våre kunder, motparter og retten.

ENGASJEMENT

Vi viser høyt engasjement og har alltid fokus på oppdraget. 

Vi er tilgjengelige, respondere hurtig og medvirker alltid til rask fremdrift i saken.

VI ER SPESIALISTER

Vår forretningsidé er å konsentrere firmaets virksomhet om utvalgte rettsområder hvor vi har lang og omfattende erfaring. Som et spesialistfirma vil vi gi våre klienter en ekstra trygghet om at de får kompetent og god bistand basert på dybdekunnskap innenfor de enkelte fagområder.

TRYGDERETT

Ytelsene NAV tilbyr skal fungere som et sikkerhetsnett, og når sikkerhetsnettet svikter får det store konsekvenser for den det gjelder. Vi bistår gjerne i søknadsprosessen, eller klagesaker dersom du har fått et avslag.

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende og komplisert, og det kan få store konsekvenser om reglene brytes. Vi har spisskompetanse på dette området og bistår gjerne hele veien, både før, under og etter anbudskonkurranser.

FORIKRINGSRETT

 Forsikringsselskapene har ekspertise og ressurser, og de som rammes av en skade føler ofte behov for bistand. Vi bistår ofte som en støttespiller, slik at våre klienter kan være sikker på at de får erstatningen de har krav på.

UTLENDINGSRETT

Vedtakene fra UDI og UNE påvirker også ofte flere enn utlendingen selv. Familiemedlemmer, gjerne også mindreårige barn, blir rammet. Avslag på oppholdstillatelse eller vedtak om utvisning rammer derfor svært hardt. Vi bistår gjerne i søknadsprosessen, eller klagesaker dersom du har fått et avslag.

 
 
RETTSHJELPSORDNINGER
RETTSHJELPFORSIKRING

De aller fleste har ulike former for forsikring, for eksempel forsikring på innbo, hus, leilighet eller hytte. De fleste av disse forsikringer inneholder også en egen rettshjelpsdekning. Det vil si at forsikringsselskapet i mange tilfeller dekker utgifter til juridisk bistand når det oppstår en tvist.  

FRI RETTSHJELP

Staten dekker i enkelte tilfeller utgifter som privatpersoner får i forbindelse med juridisk bistand. I noen type saker kan alle få fri rettshjelp, mens det i andre type saker er inntekt og formue som avgjør om du faller inn under ordningen. 

 
SISTE NYTT
 
TA KONTAKT MED OSS

Vi vil gjerne vite mer om dine utfordringer og behov. Kontakt oss nå for et uforpliktende møte, slik at vi sammen kan kartlegge mulige løsninger.

 
  • Twitter

Rettshjelpfirmaet Sterk Legal AS Apotekergata 10

0180 Oslo, Norway

Tel: +47 92277399

Åpningstider: 09.00 - 20.00

Vil du være først ute med å få vite om nytt fra Sterk Legal?

Vi produserer jevnlig innhold for deg, i form av artikler, video og podkast.

Ved innsending godtar jeg personvernerklæringen